3E BASIC PRAKTYKA

TEMAT: 3E by Penkala BASIC – warsztaty praktyczne
GDZIE: Siedlisko Lisia Nora & Jurajska Manufaktura, ul. Chorońska 153/155, 42-256 Biskupice koło Częstochowy
CEL: Na przykładach psów uczestników będziemy omawiać relacje, komunikacje i systemy radzenia sobie w różnych warunkach. Pokażemy, jak rozpoznawać sytuacje niekomfortowe dla psa, jak ten komfort zapewnić, jak reagować w trudnych sytuacjach, jak rozpoznawać rodzące się problemy oraz jak budować zaufanie, które jest kluczem do zacieśniania więzi, do przyjaźni. Wszystko, czego dowiedzieliśmy się na warsztatach teoretycznych, przełożymy na praktyczne tego wykorzystanie.
DLA KOGO: Warsztaty skierowane są do właścicieli psów, przewodników, którzy chcą wiedzieć więcej i wyjść poza ramy tradycyjnych szkoleń. Dla tych, którzy chcą wiedzieć, jak budować więź i zaufanie w parze człowiek – pies. 3E by Penkala to autorski program Agnieszki Penkali oparty na Jej ponad dziesięcioletnim doświadczeniu w pracy z psami. Trzy filary w tym programie, czyli EMOCJA, EMPATIA i ENERGIA są niezmiernie ważne, aby budować relacje wspierające.
Dla wszystkich, którzy chcą nauczyć się, jak budować relacje, na co zwracać uwagę, jak wspierać psa w trudnych sytuacjach, jak go „czytać”, a przede wszystkim dostrzegać problemy i rozumieć mowę psa, bo od tego zaczyna się relacja.
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: max. 15 osób (kolejność wpłat decyduje o przyjęciu zgłoszenia)
FORMUŁA: warsztaty praktyczne
CENA: 180 zł – I termin, 230 zł – II termin ( drugi termin rozpoczyna się na dwa tygodnie przed rozpoczęciem warsztatów)
W przypadku zgłoszenia się niedostatecznej ilości osób warsztaty mogą być przeniesione na inny termin lub odwołane. Cena warsztatów obejmuje udział w zajęciach, bufet kawowy, lunch.
WARSZTATY POPROWADZI: Agnieszka Penkala
PROGRAM
10.00 – powitanie
10.10 – STAND UP – w dwie minuty o moim psie – uczestnicy przedstawiają swoje psy
11.00 – obserwacje psów z omawianiem zachowań – padok
13.30 – przerwa na lunch
14.00 – obserwacje psów w warunkach większych rozproszeń
16.30 – klub dyskusyjny
17.00 – zakończenie warsztatów